Lindbladia tubulina - Geelbruin neplantaarntje

   
Voorkomen:

Voorkomen:

Opmerkingen:
 

Geelbruin neplantaarntje, Beesels Broek. Waarneming 4 november 2016.

 

Geelbruin neplantaarntje, Beesels Broek. Waarneming 4 november 2016.

 

Geelbruin neplantaarntje, Beesels Broek. Waarneming 3 november 2016. De opnamen van 6 november 2016 zijn van ditzelfde exemplaar.

 

Geelbruin neplantaarntje, Beesels Broek. Waarneming 6 november 2016.

 

Geelbruin neplantaarntje, Beesels Broek. Waarneming 6 november 2016.

 

Geelbruin neplantaarntje, Beesels Broek. Waarneming 6 november 2016.

 

   
(c) Loe Giesen